بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دوره‌های تخصصی

وجود ۸۰۰ برند صنایع‌دستی

وجود ۸۰۰ برند صنایع‌دستی

بازار است.» به گزارش روابط عمومی معاونت صنایع‌دستی وی با تاکید بر چهار ویژگی برندها شامل تمایز، سبک، شبکه یا سازمان اجتماعی و اعتماد، خاطرنشان کرد: «در عرصه تولید صنایع‌دستی ویژگی دوم برندهای جدید، نحوه آموزش است که برای آن دوره‌های تخصصی و کوتاه‌مدت وجود دارد و دیگری محصولات تولیدی در فضاهای مجازی است که مصرف‌کننده در آنها فعال است و میزان فروش هم بالاتر است.» ...