بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دورهمی های شبانه در پارک

تب گردش شبانه ؛ دهن‌کجی همدان به کرونا

تب گردش شبانه ؛ دهن‌کجی همدان به کرونا

بازگشایی پارک‌ها و بوستان‌ها بازار دورهمی‌های شبانه همدانی‌ها و اتراق مسافران را در این اماکن گرم کرد؛ آن هم در شرایطی که هنوز تب کرونا سرد نشده‌است و همچنان قدرت سرپنجه‌های این دشمن کینه‌توز بر نفس‌های مردم دیار می‌چربد. گازهای پیک‌نیکی، زیراندازهای کوچک و بزرگ، سبدهای پلاستیکی ظرف و ظروف، جست و خیز کودکان روی […]