بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دورنمای

ضربان سفر به قاره سبز در سال ۲۰۱۷

ضربان سفر به قاره سبز در سال ۲۰۱۷

اعضای کشورهای مختلف زده است که نشان می‌دهد احساس مسافران برای بازدید از اروپا در سال آینده نزدیک به چه شکل است و ترجیحات و احساسات آنان را برای سفر مشخص می‌کند. دورنمای چهار ماه نخست 2017 طبق تحقیقات انجام شده، دورنمای چهارماه اول سال 2017 در اکثر بازارها مثبت به نظر می‌رسد. آمریکایی‌ها، ژاپنی‌ها و چینی‌ها در سال...