بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دوران ناصرالدین شاه

آخرین چنارهای خانه باغ کیانیان تخریب می‌شود

آخرین چنارهای خانه باغ کیانیان تخریب می‌شود

است. آخرین نشانه از این باغ، زمینی است شش هفت هزار متری یا حداکثر ده هزار متری که درخت‌های آن تقریباً بطور کامل خشک شده، ولی هنوز چند چنار کهن‌سال بر جای مانده است. چنارهایی سر به آسمان کشیده که دوران ناصرالدین شاه را خوب به خاطر دارند و شاهد رفت و آمد پنهان و آشکار بسیاری از رجال آن عصر و سال‌های مشروطه و پس از مشروطه، بوده‌اند. سال‌هایی...