بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دوران مغول

نقش دوزی

نقش دوزی

استان یزد, یزد

باشد. این دوخت از زمان های پیشین در کشورمان رایج بوده است ولی قدیمی ترین آثار به دست آمده مربوط به دوره سلجوقی می باشد و متاسفانه از دوره های قبل از سلجوقی هنوز آثاری به دست نیامده است در دوران مغول و تیوری این هنر از رواج نسبی برخوردار بود ولی دوره اوج این دوخت زمان صفویه بوده است. آثار به جا ماده از این عهد حکایت از...