بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دوران سوم زمین شناسی

کاهش چشمگیر سطح جنگل‌ها در ۵ دهه گذشته یک تراژدی وحشتناک است

کاهش چشمگیر سطح جنگل‌ها در ۵ دهه گذشته یک تراژدی وحشتناک است

هکتار جنگل باقیمانده که به منزله ریه‌های تنفسی کشور است، همه قوا خصوصاً مسئولان اجرایی، اقدامات سلبی و ایجابی مؤثری را معمول دارند. وی جنگل‌های منطقه البرز و هیرکانی و بسیاری از گونه‌های درختی آنرا بقایای جنگل‌های دوران سوم زمین شناسی خواند که در اروپا فسیل آن باقیمانده است. تابش همچنین خواستار آن شد تا حداقل به میزان توجهی که به میراث فرهنگی کشور...