بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دوران تاریخی

نمایشگاه “پیکره‌ای برای صلح؛ مجسمه‌های پنلوپه» گشایش می‌یابد

نمایشگاه “پیکره‌ای برای صلح؛ مجسمه‌های پنلوپه» گشایش می‌یابد

می‌شود یک مجسمه در موزه کاپیتولینی (Capitolini) در روم و دو نمونه در موزه واتیکان نگاه داری می‌شوند. سه نمونه تاریخی نگهداری شده در موزه های کاپیتولینی و واتیکان که بر اساس سنت پیکره تراشی دوران تاریخی و تداوم ارزشهای هنری همان دوران و برگرفته از نمونه یافت شده در تخت جمشید، خلق شده است، نشان از اهمیت این اثر منحصر و خلاقانه...

اثبات کهنسال بودن عمیق ترین مادرچاه جهان

اثبات کهنسال بودن عمیق ترین مادرچاه جهان

و مرمت ارسال کردند. آنها همچنین در ادامه بررسی و در کنار چاه شماره 238 یک قطعه سفال با خمیره نخودی رنگ و پوشش گلی و منقوش به نواری نازک سیاه رنگ پیدا کردند. این قطعه سفال همانند سفال های دوران تاریخی است. این باستان شناسان در پژوهش های خود آوردند که پیرامون سابقه تاریخی حفر قنوات و تکنولوژی و چگونگی ایجاد آن و همچنین روابط بین...