بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دوران ایلامی

غار مربز نخستین مکان تولید سفال در زاگرس مرکزی

غار مربز نخستین مکان تولید سفال در زاگرس مرکزی

پارینه سنگی در این دره را ارائه دهد. به گفته این باستان شناس، غار مربز با 270 سانتی متر نهشته های فرهنگی، دارای پنج دوره اصلی و 13 فاز استقراری است که شواهدی از تحولات نوسنگی بی سفال، باسفال، دوران ایلامی و کوچ نشینان معاصر را ارائه داده است. حصاری گفت: بخش اصلی استقرار در این غار را ، دوره نوسنگی با 110 سانتی متر از لایه...