بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دوران اولیه اسلام

مقرنس کاری

مقرنس کاری

از این زمان به بعد هنر های زیبا و بدیع با اسلام در آمیخت و نام هنر های دوران اسلامی را بخود گرفت. از دید هنری دوران های اسلامی را می توان به سه دوره تقسیم کرد، دوران اولیه اسلام، دوران سلسله های اسلامی، دوران نزدیک اسلامی. در دوران اولیه اسلام، به طور کلی مقرنس یعنی هر چهار نوع مقرنس های...