بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دوران آهن دو

وجود یکی از قدیمی‌ترین رصدخانه‌های جهان در مشگین‌شهر

وجود یکی از قدیمی‌ترین رصدخانه‌های جهان در مشگین‌شهر

مناطق باستانی ایران به شمار می رود که از سه قسمت معبد، قلعه و قوشاتپه تشکیل شده است. وی گفت: قدمت این محوطه بر اساس مستندات باستانی به دوران نو سنگی نسبت داده می شود که تا دوران آهن دو به صورت مستمر محل سکونت بشر بوده است. وی با بیان اینکه در سال های اخیر شدت تخریب آثار موجود در این محوطه آهنگ...