بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دهستان میانکوه

روستای طزنج

روستای طزنج

استان یزد, مهریز

ها پناه می برده اند. دیگری روستاهای بزرگ و کوچکی هستند مانند یزد، اردکان، ابرقوه، عقدا و... که دارای بارو، کهندژ، شارستان و در مواقعی ربض (حومه) بوده اند .روستای "طزنج"با500 نفر جمعیت در 15 کیلومتری شمال مهریز و جزو دهستان میانکوه می باشد . ...