بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دهزیر

روستای موسویه (دهزیر)

روستای موسویه (دهزیر)

استان فارس, جهرم

قرار گرفته است. شهر قطب اباد در ۹کیلو متری این روستادر حد فاصل موسویه تا جهرم قرار گرفته است و باباعرب در ۴ کیلومتری موسویه حد فاصل موسویه تا فسا قرار گرفته است. نام قدیم این روستا دهزیر می باشد که بیشتر هم به این نام مشهور است واین روستا را با این نام می شناسند. دلیل نام گذاری این روستا به نام دهزیر......