بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دهانه های آتشفشانی

دهانه های آتشفشانی راین

دهانه های آتشفشانی راین

استان کرمان, راین

راین واقع در استان کرمان، در اطراف دهکده‌های قلعه حسنعلی، قلعه حیدر و توتک تعداد 14 دهانه انفجاری وجود دارد. محققان در ابتدا این دهانه ها را محل برخورد سنگهای آسمانی می دانستند اما پس از تحقیقات بیشتر، آنها را دهانه های آتشفشانی تشخیص دادند که بین 5000 تا 10000 سال قبل فعال بوده اند. دهانه آتشفشانی به شکل های گرد و بیضی دیده می شوند که...