بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دنیای دیجیتال

بررسی سیاست‌های قیمت‌گذاری گردشگری در دنیای دیجیتال

بررسی سیاست‌های قیمت‌گذاری گردشگری در دنیای دیجیتال

مهدی نوابی عضو جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی قیمت‌گذاری برای کسب‌وکار، یک تلفیق پیچیده از سیاست‌های بازاریابی و تحلیل‌های مالی است. ‌این موضوع در دنیای دیجیتال بالطبع نیازمند درک کامل و صحیح از بازاریابی دیجیتال و تحلیل‌های مالی در‌این عرصه خواهد بود. اما سوالی که همیشه در مورد قیمت‌گذاری مطرح می‌شود‌ این است که آیا فرمول و شیوه مشخصی برای ‌ایجاد سیاست‌های قیمت‌گذاری در کسب‌وکارهای گردشگری...