بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دلایل ارزشمندی

سرنوشت بنای «نمازی» در دست شهرداری تهران

سرنوشت بنای «نمازی» در دست شهرداری تهران

در مورد این حکم را به دیوان عدالت اداری تسلیم کرد. اما در نهایت، دادگاه بدوی در تیر ۱۳۹۵، رای قطعی به خروج ویلای نمازی از فهرست آثار ملی را صادر کرد. دلایل ارزشمندی ویلای نمازی ویلای نمازی از این جهت حائز اهمیت است که پس از تخریب ساختمان شورای برنامه‌ریزی و توسعه در بغداد، تنها اثر جوپونتی در...