بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دفتر مطالعات بنیادین

سناریو سازی و پیش بینی تقاضا، تکنیک های درک آینده گردشگری

سناریو سازی و پیش بینی تقاضا، تکنیک های درک آینده گردشگری

رو و اخذ تصمیمات درست یاری می‌رساند». بدیهی است در صنایع «مرتبا در حال تغییری» و «رقابتی» همچون گردشگری، موفقیت و برتری نسبت به دیگر رقبا بدون چنین درکی امکان پذیر نیست. در این راستا دفتر مطالعات بنیادین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی ابزار‌ها و فنون درک آینده گردشگری را مورد بررسی قرار داد. فنون متفاوتی به منظور...