بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دفاع مقدس

آموزش نیروهای نظامی در برخورد با میراث فرهنگی احیا می شود

آموزش نیروهای نظامی در برخورد با میراث فرهنگی احیا می شود

بودند؛ اما متاسفانه طی 15 سال اخیر این مهم به فراموشی سپرده شده و هم اکنون در حال برنامه ریزی جهت احیای این مهم هستیم. وی گفت: معرفی زحماتی که دلسوزان میراث فرهنگی کشور در مقطع تاریخی دفاع مقدس متحمل شده اند و همچنین کارهای بزرگ و جهاد عظیمی که برای حفظ این میراث عظیم کشورمان انجام شده است، امری مهم و شایسته است. ...