بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دفاتر نمایندگی

برخورد با بدرفتاری مامور ترکیه‌ای با مسافران ایرانی

برخورد با بدرفتاری مامور ترکیه‌ای با مسافران ایرانی

فیلم خبر داده بود. محمدابراهیم طاهریان فرد حفظ و حراست از حقوق و احترام ایرانیان را از جمله دغدغه‌های مهم کارگزاران کشورمان در کلیه نمایندگی‌های ایران عنوان و از شهروندان درخواست کرده بود اگر شکایتی در این رابطه دارند به دفاتر نمایندگی وزارت امور خارجه در ترکیه یا مراجع مرتبط در داخل ایران اطلاع دهند تا به‌طور قاطع پیگیری شود.