بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دعای باران

مراسم قبله دعا

مراسم قبله دعا

استان هرمزگان, بندر عباس

خدا استغاثه کرده و تقاضای باران می‌کند و مردم ((آمین )) می‌گویند . بعد از خطبه ، شش نفر از جوانان پانزده تا بیست ساله از جمعیت جدا می‌شوند و پیش می‌افتند و یک نفر از آنان شعر و دعای باران را می‌خواند و جوانا و مردم نیز جواب میدهند . قسمتی از شعر باران به این شرح است : ای خداوندا به ما باران بده رحم فرمات...

قبله دعا؛ مراسمی برای طلب باران در هرمزگان

قبله دعا؛ مراسمی برای طلب باران در هرمزگان

استان هرمزگان, بندر عباس

درگاه خدا استغاثه کرده و تقاضای باران می‌کند و مردم «آمین» می‌گویند. بعد از خطبه، شش نفر از جوانان پانزده تا بیست ساله از جمعیت جدا می‌شوند و پیش می‌افتند و یک نفر از آنان شعر و دعای باران را می‌خواند و جوانان و مردم نیز جواب می‌‌دهند. قسمتی از شعر باران به این شرح است : ای خداونــدا بــه مــا بــاران بــــده رحـم فرمـا تو،...