بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دشت ناز ساری

منطقه حفاظت شده دشت ناز

منطقه حفاظت شده دشت ناز

استان مازندران, ساری

دشت ناز ساری، به حفاظت و نگهداری گوزن زرد ایرانی پرداخته می شود علف دادن گوزن ها به شکل دستی انجام می گیرد. همه ساله بخشی از گوزن های تولید شده به زیستگاه های اصلیشان که در اطراف رودخانه دز و کارون می باشند، منتقل می شوند. هم چنین تعدادی از آنان به جزیره اشک در دریاچه ارومیه انتقال داده می شوند. اطراف پناهگاه حیات وحش دشت ناز، حصار کشی ای صورت گرفته است و گوزن ها را می توان از پشت دیوارهای ...