بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دشت میانه

دشت میانه

دشت میانه

استان آذربایجان شرقی, میانه

این دشت مابین میانه و زنجان واقع بوده و کشت و زرع در آن مکانیزه است .درفصل بهارو تابستان تصاویر دلنوازی از طبیعت سبزو پر گل را میتوان در این دشت مشاهده کرد .