بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دشت دانیال مه ولات

دشت دانیال

دشت دانیال

استان خراسان رضوی, فیض آباد

این دشت وسیع دارای آبادی و قناتی است که پشت کوه اسفره قرار دارد و به علت دارا بودن آب کافی، کشاورزان به کشت و زرع در این منطقه مشغولند. بنابر اقوال نام این دشت بدان سبب است که دانیال نبی مامور آب دهی و پاکی آن بوده است و همچنین واژه اسفره به الهه […]