بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دشت خارمریم

وقتی شقایق‌ها می‌میرند

وقتی شقایق‌ها می‌میرند

خرداد که از نیمه گذشته و بوی تابستان می‌آمد دشت و دمن، کوه و دره در جاده مسحور کننده خلخال – اسالم پر از شقایق می‌شد، شقایق‌ها فرشی قرمز با حاشیه‌های زرد و آبی و صورتی از دیگر گل‌ها بر صفحه طبیعت بکر این منطقه پهن کرده و هر رهگذری در میانه کوه و آسمان […]