بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دشت حصارچال

دریاچه حصارچال

دریاچه حصارچال

استان مازندران, چالوس

ضمن گردش پیرامون آن و دیدار از دیواره های ریزشی با شکوه هزارچم و گردونکوه، از مسیر صعود شده به محل اردو در پای دریاچۀ باشکوه حصارچال باز گردید. آدرس:استان مازندران ، چالوس ، جاده چالوس ، دشت حصارچال ...