بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دشت بوکان

دشت بوکان

دشت بوکان

استان آذربایجان غربی, بوکان

این دشت33500هکتار وسعت داشته و در جنوب استان آذربایجان‌غربی و جنوب دریاچه ارومیه واقع شده است و دارای 49پارچه‌آبادی است. از عمده‌ترین محدودیتهای اراضی قابل کشت آبی جنس خاک و توپوگرافی است.کل سطح زیرکشت دشت بوکان درسال1370بالغ بر21903هکتار بوده که 8573هکتار آن آبی و13330هکتار نیز دیم است. محصولات عمده زراعی در کشت آبی گندم، یونجه (به همراه اسپرس و شبدر) و جو و در کشت دیم گندم و جو می‌باشد....