بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دریچه ای تخت جمشید

بازگشایی دریچه‌های کانال زیرزمینی برای حفظ این اثر است

بازگشایی دریچه‌های کانال زیرزمینی برای حفظ این اثر است

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفت: بازگشایی دریچه‌های بسته کانال‌های زیرزمینی تختگاه تخت جمشید به منظور حفاظت بهتر از این اثر جهانی در برابر فرسایش آبی است. حمید فدایی چهارشنبه ۱۹شهریورماه در جمع خبرنگاران با اشاره به کاوش دریچه حیاط شرقی کاخ آپادانا گفت: حیاط مشرف به ایوان شرقی کاخ آپادانا به‌دلیل وجود نقوش […]