رزرو هتل ایران بوم گردی

دریاچه هنر

شرق اراضی عباس آباد فرهنگی می‌شود

شرق اراضی عباس آباد فرهنگی می‌شود

افزود: عرصه شرقی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد دستخوش اتفاق بزرگی است؛ اتفاقی که از آن می توان به عنوان نقطه عطف دیگری در تکمیل این منطقه نام برد. به گفته نوریان، باغ هنر به همراه دریاچه هنر و تپه فرهنگی این روزها تحت نظارت دقیق و دائمی کارگروه ویژه آخرین مراحل کار را می گذراند تا در ماه‌های آغازین نیمه دوم سال، تحول چشمگیر منطقه...

جاباما