بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دریاچه مخرگه

بزرگترین آینه طبیعی ایران

بزرگترین آینه طبیعی ایران

در قاب دریاچه سوژه های بدیع عکاسی می آفریند. دیدن منظره واژگون آسمان بر زمین در آینه بزرگی که تا چشم کار می کند گسترده شده است ، دل هر گردشگری را می رباید. موقعیت طبیعی دریاچه مخرگه در 32 کیلومتری جنوب شهربابک در استان کرمان و در دشت وسیع ریگ سفید قرار گرفته است. ویژگی های دریاچه این دریاچه به طول...