بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دریاچه دریابک

دریاچه دریابک

دریاچه دریابک

استان قزوین, آوج

دریاچه دریابک در استان قزوین واقع است. این دریاچه در شمال شرقی روستای زرشک و در فاصله 2 کیلومتری از آن واقع شده است. این منطقه دارای آب و هوای سرد کوهستانی است که تابستان‌ها، خنک و زمستان‌ها، سرد و پوشیده از برف است. ارتفاع دریاچه از سطج دریا 2064 است. دریاچه شکلی شبیه به بیضی دارد و طول آن در حدود 250 متر و عرض آن 110 متر است. منابع تامین آب دریاچه از ذوب برفها، چشمه های منطقه و ریزش های جوی است...