رزرو هتل تفریحات کیش

دریاچه جازموریان

دریاچه جازموریان

دریاچه جازموریان

استان سیستان و بلوچستان, ایرانشهر

آن به کفه نمکی وکفه‎های رسی تبدیل می‎شود. رودها و آبراهه‎های متعدد دائمی و موقت، به این هامون می‎ریزند که از میان آنها، رود بَمپور و هلیل‎رود اهمیت بیشتری دارند. دریاچه جازموریان شامل سه بخش است: دریاچه فصلی که گستره آن در فصول خشک و مرطوب تغییرات زیادی دارد و در بیشتر جاها در اواخر تابستان و...