رزرو هتل فضاگشت

درخت های تاریخی ایران

درخت رحمت کرمانشاه
درخت رحمت کرمانشاه با ارتفاع 37/7 متر و با قطر 8/46 متر در ورودی مجموعه تاریخی طاق بستان، خودنمایی می کند. این درخت علاوه بر ارزش ژنتیکی دارای ارزش فرهنگی ...
درخت چنار کیذقان با قدمت ۲۵۰۰
کهنسال ترین درخت دنیا با قدمت بیش از ۲ هزار سال در روستای «کیذقان» از بخش «ششتمد» سبزوار هنوز پابرجاست.قادری دهیار روستای کیذقان در این باره می گوید: درخت چنار ...