رزرو هتل فضاگشت

درباره کاروانسرای عباسی گز

کاروانسرای عباسی
یکی ازنمونه های جالب کاروانسراهای دوره شاه عباس اول که در سر راه اصفهان به شمال ساخته شده ، کاروانسرای گز است .طول این کاروانسرای تاریخی در قسمت خارج آن ...