بلیط هواپیما سوئیت تبریز

درباره قورچی باشی

قورچی باشی

قورچی باشی

استان مرکزی, قورچی باشی

قورچی‌باشی شهری است در بخش کمره شهرستان خمین استان مرکزی ایران. این شهر تا مرکز شهرستان خمین ۲۲ کیلومتر فاصله دارد.تاسیس شهرداری این شهر به سالهای اخیر باز می‌گردد و تقریبا می‌توان گفت هنوز حال و هوای روستا گونه خویش را حفظ کرده است. ساختار این شهر در ابتدا از دو روستا تشکیل شده بود […]