بلیط هواپیما

درباره فریدون شهر

فریدونشهر

فریدونشهر

استان اصفهان, فریدون شهر

فریدون‌شهر نام شهری در غرب استان اصفهان در ایران است. شهر فریدونشهر با ۱۳,۵۹۲ نفر جمعیت مرکز بخش مرکزی شهرستان فریدون‌شهر است.اکثریت مردم فریدونشهر گرجی می باشند. از حدود ۴۰۰ سال پیش گرجی هایی که در زمان صفویان کوچانده شده اند در فریدون شهر زندگی می کنند. جغرافیا شهر فریدونشهر با پهنه‌ای حدود پنج کیلومتر […]