رزرو هتل

درباره عسگران

شهر عسگران

شهر عسگران

استان اصفهان, عسگران

عسگران شهری است در بخش کرون شهرستان تیران و کرون استان اصفهان ایران می باشد. پیشینۀ تاریخی هر چند آگاهی چندانی از تاریخ پیش از اسلام این ‎منطقه در دست نیست، اما باتوجه به پیداشدن گورهایی به شیوۀ اشکانی در روستای گنهران کرون ،دیرینگی این منطقه را می‌توان دست کم به دوران اشکانیان رساند. همچنین […]

جنوب گردی