بلیط هواپیما سوئیت تبریز

درباره ایرانیان

رفتار شناسی ایرانیان ( طبع شعر ,نکته سنجی )

رفتار شناسی ایرانیان ( طبع شعر ,نکته سنجی )

هستند , نشان می دهند که چگونه نبوغ هند و اروپایی در طی قرنهای متمادی با دشواریخای زندگی در افتاده و همواره بر آنها پیروز شده است . گوته شاعر و ادیب بزرگ آلمانی در دیوان شرقی درباره ایرانیان چنین داوری می کند : « این خصلت هایی که ( در شاعران بزرگ ایران دیده می شود ) تنها تعلق به شعرای این کشور ندارد , می...

داغ ترین ها