بلیط هواپیما سوئیت تبریز

درباره اشنویه

اشنویه

اشنویه

استان آذربایجان غربی, اشنویه

در ناحیه اقوامی چون لولوبی‌ها ، هوریائیان، آشوری ها ، اورارتوها و مادها در دوره های معینی از تاریخ می‌زیسته اند. در کتیبه کوروش از ایالت اشنوناک (اشنویه) به نام خراجگزار نام برده شده است. در کلی شین (جنوب‌غربی اشنویه) سنگی به ارتفاع ۱۷۰ سانتی متر وجود دارد که بر روی آن کتیبه‌ای به دو […]

داغ ترین ها