بلیط هواپیما سوئیت تبریز

درباره ارتباط غیر کلامی

ارتباط غیر کلامی در شغل راهنمای تور

ارتباط غیر کلامی در شغل راهنمای تور

خود اهمیت قائلید، پس برای دیگران نیز اهمیت قائل هستید. به هر حال، وضعیت ظاهر خود را دست کم نگیرید؛ در پیام رسانی، ظاهر سخنران نقش اساسی دارد. ابزار کمکی از دیگر نکات مهم درباره ارتباط غیر کلامی برای سخنرانان تنظیم پاورپوینت، انتخاب عکس و فیلم، رسم نمودارها و ابزاری است که بتواند ذهن مخاطب را به موضوع نزدیک تر کند. برای راهنمایان گردشگری...

داغ ترین ها