بلیط هواپیما سوئیت تبریز

درباره آيين گل هاکنی

آیین گل هاکنی در شهر «مجن»

آیین گل هاکنی در شهر «مجن»

استان سمنان, مجن

همه ساله در اسفند ماه بنا بر رسمی کهن زنان شهر کوهپایه‌ای مجن استان سمنان با تهیۀ خاک سرخ و سفید از ارتفاعات البرز شرقی (پیرامون شهر) اقدام به تجدید نمای خانه های گِلی خود کرده و بدین شکل به استقبال بهار می روند.آیین گل هاکنی رسمی در استقبال از سال نو و بهار طبیعت […]