بلیط هواپیما سوئیت تبریز

درآمد پایدار

بوم گردی، جایگزین زمین فروشی در روستاهای غرب مازندران

بوم گردی، جایگزین زمین فروشی در روستاهای غرب مازندران

مازندران سفر می کردند به دلیل نبود واحد های اقامتی ناگزیر بودند به نقاط شهری بازگردند و در مسافرخانه ها و هتل ها اقامت کنند و همین وضعیت سبب نارضایتی آنان شده بود. روستاییان نیز به دلیل آنکه از درآمد پایدار برخوردار نبودند و هیچ درآمدی هم از سوی گردشگران عاید آنها نمی شد ، مجبور بودند تا زمین های آبا و اجدادی خود را به فروش برسانند و...

داغ ترین ها