بلیط هواپیما سوئیت تبریز

درآمد زایی

سرمایه گذاران در تعطیلات پوست گردشگر را می کنند

سرمایه گذاران در تعطیلات پوست گردشگر را می کنند

که به سمت گردشگاه های طبیعی و تاریخی داخلی کشور برود، به کشورهای منطقه سرازیر می شود. متاسفانه دستگاه های اجرایی هیچ نگاهی به این موضوع ندارند و بی تفاوت هستند. باید بگویم ما خیلی راحت از از این مجرای درآمد زایی و اشتغال زایی که می تواند یک مرجع جدی باشد، در حال عبور هستیم. رئیس فراکسیون تاریخ و توسعه گردشگری...

داغ ترین ها