بلیط هواپیما سوئیت تبریز

درآمد دولت

الگوی کانادایی مدیریت توریسم

الگوی کانادایی مدیریت توریسم

استفاده از داده‌های تحقیقات ذکرشده، دو محصول عمده برای ارزیابی اقتصاد کلان گردشگری طراحی کرده است؛ حساب اقماری گردشگری و شاخص‌های گردشگری ملی. شاخص‌های گردشگری ملی برای به‌روزرسانی حساب اقماری گردشگری به صورت فصلی تدوین شده‌اند. همچنین مرکز آمار کانادا، درآمد دولت از گردشگری را تخمین می‌زند. از سوی دیگر، مرکز آمار کانادا مطالعه‌ای را با هدف پیوند دادن به حساب اقماری گردشگری کانادا و حساب‌های اقماری...