بلیط هواپیما سوئیت تبریز

درآمدهای گردشگری

سبب‌شناسی سهم کوچک گردشگری در اقتصاد ایران

سبب‌شناسی سهم کوچک گردشگری در اقتصاد ایران

«به طور متوسط 6/ 10 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی، مربوط به صنعت گردشگری بوده و از هر 11 شغل، یک شغل مربوط به این صنعت است. ولی اعداد و ارقام درآمدی ایران از متوسط جهانی و حتی منطقه‌ای درآمدهای گردشگری، بسیار پایین‌تر بوده و ناچیز است. البته اقدامات خوبی در دو، سه سال اخیر انجام شده و سرمایه‌گذاران و شرکت‌های مدیریت هتل‌داری به ایران آمده‌اند که می‌تواند اثر...