بلیط هواپیما سوئیت تبریز

درآمدهای غیر نفتی

اویی، شهر رازآلود درعمق زمین

اویی، شهر رازآلود درعمق زمین

شده است. این اثر و سایر اثرهای تاریخی در منطقه کاشان و آران و بیدگل می تواند ظرفیت بسیار خوبی برای جذب گردشگر داخلی و خارجی باشد. با توجه به تغییر نگرش دولت تدبیر و امید در افزایش درآمدهای غیر نفتی و به خصوص با توجه به نوسانات بسیار در بازار نفت در سال های اخیر، گردشگری، صنعتی پر سود برای کشور خواهد بود و باید نگاه ویژه...