بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دخمه های شریف آباد

دخمه های شریف آباد

دخمه های شریف آباد

استان یزد, اردکان

دخمه محلی است که زرتشتیان از دیر باز تا حدود چهل سال پیش، اموات خود را طبق اصول، فرهنگ و آداب و سنن مذهبی خود و طی انجام مراسم ویژه در آن می نهادند تا طعمه کرکس های کوه های اطراف شوند. وسط فضای میان تهی دخمه چاهی وجود دارد که به “استودان” معروف است […]

داغ ترین ها