رزرو هتل فضاگشت

دخمه های شریف آباد کجاست

دخمه های شریف آباد
دخمه های شریف آباد اردکان دخمه های به جا مانده از آیین زرتشتی می باشد . دخمه، دادگاه یا برج سکوت برای مراسم زرتشتیان در مورد اموات خود استفاده می ...