بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دانش گردشگري

توسعه گردشگری با تاکید بر نقش آموزش نیروی انسانی

توسعه گردشگری با تاکید بر نقش آموزش نیروی انسانی

مقدمه و هدف پژوهش: درک و شناخت گردشگری و همچنین چگونگی توسعه و پایداری آن نه تنها در گسترش دانش گردشگری برای درک نیازمندی های آن، بلکه در آموزش زمینه های موفقیت در پیرامون تجارت گردشگری و همچنین نیازمندی های هر جامعه به امر گردشگری نهفته است که این خود یک نگرش و رویکرد انسانی […]