بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دانش‌محوری

به هنرمندان صنایع‌دستی تریبون می‌دهم

به هنرمندان صنایع‌دستی تریبون می‌دهم

معاونت صنایع‌دستی از نو مطالعه شود چراکه هنرهای سنتی که بخش فاخر و هویتی این سازمان هستند هیچ نهاد متولی ندارد و فاقد اداره است. او همچنین در بخش دیگری از سخنان‌اش افزود: درنظر داریم که بحث دانش‌محوری صنایع‌دستی را پررنگ کنیم و با فرصت‌ها و قشر تحصیلکرده‌ای که داریم موضوعات این حوزه را به سمت محور دانش‌بنیان سوق دهیم. هم‌اکنون نیز 12 کارگروه تخصصی برای تحقق...