بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دانشگاه

دانشگاه هنرهای اصیل ایرانی اسلامی تاسیس می شود

دانشگاه هنرهای اصیل ایرانی اسلامی تاسیس می شود

تاریخ خبر: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ – تهران- ایرنا- استاد محمود فرشچیان نقاش بزرگ ایرانی از مذاکره با مسئولان ذیربط کشوری برای راه اندازی دانشگاه هنرهای اصیل ایرانی اسلامی در سال جاری خبر داد. به گزارش ایرنا از شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی گفت: برای ایجاد این دانشگاه با محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی و مخبر دزفولی دبیر...

آثار فرهنگی گردشگری از نگاه دانشجویان

آثار فرهنگی گردشگری از نگاه دانشجویان

گردشگری در تمامی عرصه ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی - اجتماعی بازی می کند. این مقاله با تاکید بر گردشگری فرهنگی و مذهبی همچنین نقش آن بر کارکردهای اجتماعی دانشجویان به بررسی تاثیر این نوع گردشگری بر سرمایه اجتماعی دانشگاه ها در قالب مدل مفهومی پرداخته است. روش بررسی حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری، کلیه دانشجویان شرکت کننده در تورهای گردشگری فرهنگی - مذهبی دانشگاه...