بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دانشگاه صنعتی تهران

آقایان فقط جلسه می گذارند و حق ماموریت می گیرند

آقایان فقط جلسه می گذارند و حق ماموریت می گیرند

او گفت «آب ها برای جاری شدن به سمت دریاچه ارومیه آزاد نشده اند و طرح انتقال آب حوزه ای هم هنوز انجام نشده است». قاضی پور در ادامه به انتقاد حضور دانشگاه صنعتی تهران در طرح نجات دریاچه ارومیه پرداخت و گفت: چرا برای نجات دریاچه ارومیه از دانشگاه صنعتی تهران کمک خواسته اند و کارشناسان این دانشگاه را آورده اند....

داغ ترین ها